DISCLAIMER.

1. Renderlegal.nl is een website die wordt beheerd door RENDER Legal Consultancy. Door het bezoeken van deze website word je geacht de volgende gebruiksvoorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.

2. De website is met zorg samengesteld. RENDER Legal Consultancy staat er echter niet voor in dat de website geen informatie bevat die onjuist, verouderd of incompleet is. RENDER Legal Consultancy kan de inhoud van de website op elk moment aanpassen, zonder daarover enige mededeling te doen.

3. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Op geen enkele wijze mag de informatie worden ge├»nterpreteerd als juridisch advies. Er kunnen geen rechten aan de informatie op onze website worden ontleend. Elk gebruik komt voor eigen risico. RENDER Legal Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

4. De informatie op onze website mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Ander gebruik is niet toegestaan. Voor zover de website hyperlinks bevat naar andere websites, staat RENDER Legal Consultancy niet in voor de beschikbaarheid daarvan. Evenmin is RENDER Legal Consultancy aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

5. Het auteursrecht op deze website is voorbehouden aan RENDER Legal Consultancy.


Versie 1 januari 2020