contracten.

Als je een zakelijk contract nodig hebt of daarover aan het onderhandelen bent - zoals voor distributie, levering van diensten of goederen, of enig ander commercieel doel - dan kan RENDER Legal Consultancy je helpen bij het opstellen of aanpassen van het contract en uitleggen wat de contractrisico's zijn. RENDER Legal Consultancy kan je helpen met:

 • opstellen van commerciële contracten
 • beoordelen van commerciële contracten
 • aanpassen van commerciële contracten
 • onderhandelen over commerciële contracten
 • input geven voor onderhandelingen over commerciële contracten
 • begrip krijgen van de contractrisico's
 • sparren over vraagstukken die samenhangen met commerciële contracten
 • geven van input of ondersteuning bij geschillen uit contracten
 • het geven van een opinie over de rechtspositie bij een geschil
 • aanpassen en opstellen van algemene voorwaarden
 • standaardisatie van contracten
 • invulling geven aan de juridische coördinatie van projecten
 • het geven van een juridische cursus over contracteren

Onder de praktijkervaring van RENDER Legal Consultancy vallen in ieder geval:

 • distributiecontracten
 • agentuurcontracten
 • samenwerkingscontracten
 • overnamecontracten (aandelen en activa-passiva)
 • franchisecontracten
 • geheimhoudingscontracten (NDA)
 • ICT-contracten
 • licentiecontracten
 • overeenkomsten van opdracht
 • dienstverleningscontracten
 • inkoop- en verkoopcontracten
 • algemene leverings- en inkoopvoorwaarden
 • aandeelhoudersovereenkomsten

RENDER Legal Consultancy | +31 6 24877340 | info@renderlegal.nl