De blog van render.05-09-2019 - geplaatst door RENDER.

Exoneratiebeding in algemene voorwaarden onderuit. Leverancier aansprakelijk voor alle schade.

Een exoneratiebeding blijft niet altijd overeind. Dat bleek ook het geval in een recente zaak die speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

07-08-2019 - geplaatst door RENDER.

Jarenlang zakendoen op basis van distributieovereenkomsten geeft niet automatisch recht op een nieuwe distributieovereenkomst

De voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel oordeelde dat uit eerder afgesloten distributieovereenkomsten niet kan worden afgeleid dat er automatisch weer een nieuwe distributieovereenkomst tot stand komt. Wat speelde er?

17-07-2019 - geplaatst door RENDER.

Bepaalde tijd is bepaalde tijd, toch?

Er zijn situaties denkbaar waarbij in alle redelijkheid van de huurder niet verlangd kan worden dat de huurovereenkomst voor bepaalde tijd volledig wordt uitgediend. Hoe zit dat? Je leest het in dit blog.

04-07-2019 - geplaatst door RENDER.

5 tips voor startups bij contracteren met leveranciers en samenwerkingspartners

Als startup heb je te maken met het sluiten van contracten met leveranciers en samenwerkingspartners. We geven 5 praktische tips waar je rekening mee kunt houden.

02-07-2019 - geplaatst door RENDER.

19 september 2019: Kennissessie “actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte”

Op donderdag 19 september 2019 organiseert RENDER de kennissessie “Actualiteiten huurrecht bedrijfsruimte”. Schrijf je nu in!

20-06-2019 - geplaatst door RENDER.

RENDER adviseert Van Asch bij verhuur Texashoeve

De Texashoeve in Breda is verhuurd. RENDER heeft verhuurder Van Asch geadviseerd bij het sluiten van het huurcontract.

12-06-2019 - geplaatst door RENDER.

DE ONREGELMATIGE OPZEGGING VAN DE DUUROVEREENKOMST ZONDER AFNAMEVERPLICHTING. WAT IS DAN DE SCHADE?

De onregelmatige opzegging van een duurovereenkomst geeft niet altijd recht op vergoeding van schade. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Hoe zit dat?

12-06-2019 - geplaatst door RENDER.

RENDER adviseert bij overname jachthaven De Werve

In oktober 2018 heeft Bootje Varen jachthaven De Werve overgenomen. Op deze locatie opent a.s. vrijdag BAAI. RENDER heeft geadviseerd bij de overname.

04-06-2019 - geplaatst door RENDER.

Aanmelden RENDER Zomerborrel 27 juni 2019

Op donderdagmiddag 27 juni organiseren wij van 17.00 tot 19.00 uur een zomerborrel voor relaties en bekenden. Ben jij er ook bij?

23-05-2019 - geplaatst door RENDER.

Het voorbehoud goedkeuring directie: het middel om vergevorderde onderhandelingen te beëindigen?

In dit blog gaan we in op het voorbehoud goedkeuring directie. Waarom houdt dit vaak stand? En waar kun je rekening mee houden bij het opstellen van het voorbehoud?

01-05-2019 - geplaatst door RENDER.

De geheimhoudingsovereenkomst: nog relevant onder de wet bescherming bedrijfsgeheimen?

Op 17 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Is de geheimhoudingsovereenkomst (NDA) nog relevant onder deze wet? Je leest er meer over in dit blog.

16-04-2019 - geplaatst door RENDER.

Afbreken van onderhandelingen. Hoe beperk je aansprakelijkheid?

Mag je onderhandelingen altijd afbreken? Hoe kun je aansprakelijkheid of claims vanwege het afbreken van onderhandelingen voorkomen? Je leest er meer over in dit blog.

04-03-2019 - geplaatst door RENDER.

Uitleg van contracten

Als partijen een regeling in het contract verschillend interpreteren, dan zal de rechter het contract moeten uitleggen. Aan de hand waarvan en hoe doet een rechter dat?

13-02-2019 - geplaatst door RENDER.

27 maart 2019: Kennissessie "Contracteren in de praktijk"

Op woensdag 27 maart 2019 organiseert RENDER de kennissessie “Contracteren in de praktijk. Tips voor concretere afspraken en betere contracten”.

07-02-2019 - geplaatst door RENDER.

Hoe verander je een gehuurde bedrijfsruimte als de verhuurder niet meewerkt?

Als huurder van bedrijfsruimte kan je niet zomaar de inrichting of gedaante van het gehuurde veranderen. Je leest er meer over in dit blog.

01-02-2019 - geplaatst door RENDER.

RENDER is verhuisd!

RENDER is verhuisd! Bekijk hier ons nieuwe adres.

09-01-2019 - geplaatst door RENDER.

De handelsrelatie een duurovereenkomst? Opletten bij opzegging!

Wanneer is er sprake van een duurovereenkomst? En welke regels gelden er voor de opzegging van een duurovereenkomst? Je leest het in dit blog.

11-12-2018 - geplaatst door RENDER.

checklist algemene voorwaarden

Wat neem je op in algemene voorwaarden? Je kunt deze checklist van RENDER gebruiken als hulpmiddel.

06-12-2018 - geplaatst door RENDER.

Concurreren na het einde van een samenwerking: mag dat?

Een partij ontbindt tussentijds een samenwerkingsovereenkomst en start concurrerende activiteiten met een nieuwe onderneming. Mag dat?

04-12-2018 - geplaatst door RENDER.

GESCHIL OVER ONTWIKKELING SOFTWARE VOLGENS AGILE-METHODE

Een geschil over ontwikkeling van software volgens de Agile-methode. De rechtbank oordeelt dat het adequaat begeleiden van opdrachtgever bij het testen tot de zorgplicht van de IT-leverancier behoort.

26-11-2018 - geplaatst door RENDER.

it geschil over mislukte implementatie softwareoplossing sap

Ontbinding IT-contract en deelopdrachten. Waarde door de IT-dienstverlener geleverde prestaties nihil. Waarom? Je leest het in dit blog.

14-11-2018 - geplaatst door RENDER.

Boetebedingen in contracten. Nuttig?

We zien regelmatig contracten voorbijkomen met boetebedingen. Wat verstaan we eigenlijk onder een boetebeding en is het nuttig om een boetebeding in een contract op te nemen? Je leest het in dit blog.

29-10-2018 - geplaatst door RENDER.

RENDER kiest voor duidelijke focus op commerciële contracten

RENDER legt zich nu volledig toe op de commerciële contractenpraktijk. Waarom? Je leest het in dit blog.

17-10-2018 - geplaatst door RENDER.

SCHADEPLICHTIG NA AFBREKEN ONDERHANDELINGEN OVER CATERINGCONTRACT?

De organisator van toernooien voor springruiters bericht een vaste cateraar dat zij afziet van haar diensten. De cateraar legt de zaak aan de rechter voor.

10-10-2018 - geplaatst door RENDER.

Waarvoor gebruik je algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zie je regelmatig voorbij komen in het handelsverkeer. Waarvoor gebruik je algemene voorwaarden? Zijn ze nuttig? Je leest het in dit blog.

26-09-2018 - geplaatst door RENDER.

Het pro bono programma van RENDER

RENDER ondersteunt jonge bedrijven die sociaal ondernemen of kleine bedrijven die een maatschappelijk doel dienen. Ieder jaar wordt één zo'n bedrijf geselecteerd voor het pro bono programma.

25-09-2018 - geplaatst door RENDER.

ONDERVERHUUR VAN KANTOORRUIMTE: LET OP DE OPZEGTERMIJN!

Als de onderhuurovereenkomst nog niet is geëindigd en de hoofdhuur wel, dan kan dat tot onwenselijke situaties leiden.

20-08-2018 - geplaatst door RENDER.

CHECKLIST VOOR EEN BASISCONTRACT

Waar moet je nou eigenlijk op letten bij het controleren of opstellen van een basiscontract? Je kunt deze algemene checklist met aandachtspunten gebruiken als hulpmiddel.

13-08-2018 - geplaatst door RENDER.

Volg jij ons al op LinkedIn?

RENDER Legal is ook te vinden op LinkedIn. Volg jij RENDER Legal al op LinkedIn? Op onze LinkedIn bedrijfspagina posten we regelmatig nieuws, interessante uitspraken, praktische tips en blogs.

08-08-2018 - geplaatst door RENDER.

NIEUW BEDRIJFSPAND HUREN? 5 PRAKTISCHE TIPS

Ga je een nieuw kantoor, winkelpand, restaurant, opslagplaats of werkplaats huren? Wij geven je 5 praktische tips om rekening mee te houden.

07-08-2018 - geplaatst door RENDER.

GESCHIL OVER CONCURRENTIEBEPALING NA OVERNAME HORECAZAAK

Geschil over een concurrentiebepaling na de overname van een horecazaak. Mag de verkoper een nachtclub (gaan) runnen?

01-08-2018 - geplaatst door RENDER.

GEKRAAKTE PASTORIE EN KERK: KRIJGT DE PAROCHIE DE KRAKERS ERUIT?

Het vorderen van ontruiming van gekraakte panden is nog steeds actueel. Dit ondanks het kraakverbod dat in 2010 werd ingevoerd. Zo werd recent nog door een parochie uit Eindhoven in kort geding ontruiming van een gekraakte pastorie en kerk gevorderd.

23-07-2018 - geplaatst door RENDER.

DE UITLEG VAN EEN “KEUKENTAFELOVEREENKOMST”

We kennen allemaal wel de afspraken op een bierviltje of op de achterkant van een sigarendoosje. Afspraken die aan de keukentafel worden gemaakt kunnen wel tot de nodige discussie leiden.

17-07-2018 - geplaatst door RENDER.

MAKELAAR AANSPRAKELIJK DOOR NIET HANTEREN MEETINSTRUCTIE NVM. BEROEP OP EXONERATIE SLAAGT NIET.

Een NVM makelaar heeft in de verkoopinformatie een woonoppervlakte vermeld die niet is gemeten volgens de meetinstructie van de NVM. De Hoge Raad heeft zich op 13 juli jl. uitgelaten over de vraag of de makelaar onrechtmatig heeft gehandeld.

29-05-2018 - geplaatst door RENDER.

B2B CONTRACTEREN: 5 PRAKTISCHE TIPS

Als bedrijf of ondernemer heb je vaak te maken met commerciële contracten. Wij geven 5 praktische tips die je kunt gebruiken bij het sluiten van contracten (b2b).

24-05-2018 - geplaatst door RENDER.

EEN NON DISCLOSURE AGREEMENT (NDA). WAT IS HET EN WANNEER GEBRUIK JE HET?

Als je gaat onderhandelen en vertrouwelijke informatie gaat delen, dan wil je ook dat die informatie vertrouwelijk blijft en niet dat de ander ermee aan de haal gaat. Om dat zoveel mogelijk te voorkomen wordt vaak gewerkt met een NDA.

19-04-2018 - geplaatst door RENDER.

EEN LETTER OF INTENT. WAT IS HET EN WAT KAN IK ERMEE?

Een letter of intent (LOI) is een document met bepalingen bedoeld voor de onderhandelingsfase, dus voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. Een letter of intent wordt ook wel intentieverklaring genoemd.

28-03-2018 - geplaatst door RENDER.

NIEUWE VERHUURDER WIL RENOVEREN, MAAR VANGT BOT BIJ OPZEGGING HUUROVEREENKOMST MET KAPPER

De verhuurder, die recent een winkelcentrum had gekocht, kon de huur met een kapper niet opzeggen en niet renoveren. Wat speelde er in deze zaak en waar ging het mis?

13-03-2018 - geplaatst door RENDER.

HET VERSCHIL TUSSEN GARANTIES EN VRIJWARINGEN IN CONTRACTEN

In contracten – en met name in overnamecontracten – komen vaak bepalingen voor over garanties en vrijwaringen. Deze begrippen zijn niet altijd duidelijk. In deze blog staan wij stil bij het verschil tussen garanties en vrijwaringen.

26-02-2018 - geplaatst door RENDER.

Smart Belgian Desk

Wij ondersteunen onze ondernemende zuiderburen bij hun activiteiten in Nederland. Meer weten?

21-02-2018 - geplaatst door RENDER.

GEEN INDEPLAATSSTELLING VOOR KOPER HORECABEDRIJF (STRANDTENT). WAT GING ER MIS?

In januari wees het Gerechtshof Den Haag een arrest in kort geding waarbij een koper van een strandtent vordert dat de huidige huurder meewerkt aan een indeplaatsstelling. De vordering van de koper wordt afgewezen.

15-02-2018 - geplaatst door RENDER.

UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN CONTRACTEN. WEET JIJ WAT JE BEPERKT OF UITSLUIT?

Contracten bevatten vrijwel altijd bepalingen over beperking van aansprakelijkheid. Er wordt vaak overeengekomen vergoeding van indirecte schade uit te sluiten. Wordt daarmee ook daadwerkelijk de schade uitgesloten die de partij voor ogen heeft?

23-01-2018 - geplaatst door RENDER.

ALGEMENE VOORWAARDEN. GEBRUIK IK ZE WEL GOED?

In onze praktijk zien we vaak dat ondernemers wel voorwaarden hebben opgesteld, maar dat ze niet van toepassing zijn op de overeenkomst. Erg zonde van de moeite en risicovol bovendien. Hoe kan je dit voorkomen?

17-01-2018 - geplaatst door RENDER.

KAN EEN DISTRIBUTIEOVEREENKOMST VOOR ONBEPAALDE TIJD WORDEN OPGEZEGD?

In een zaak die recentelijk speelde werd een (mondelinge) distributieovereenkomst voor de distributie van haarverzorgingsproducten door de importeur onverwachts opgezegd. Mocht de importeur zo opzeggen?

15-01-2018 - geplaatst door RENDER.

DE ENTIRE AGREEMENT CLAUSULE: HEB JE ER WAT AAN?

Ondernemers willen na het sluiten van een overeenkomst blind op de inhoud van een overeenkomst kunnen vertrouwen. Om iedere discussie over de uitleg van bepalingen uit de overeenkomst te voorkomen wordt vaak een entire agreement clausule opgenomen.

10-01-2018 - geplaatst door RENDER.

TE LATE OPZEGGING HUUROVEREENKOMST. GEBONDEN AAN OPVOLGENDE HUURTERMIJN?

2018 begint direct met een interessant arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.